Menneskene som har ledet Kjeldsberg siden etableringen i 1856 har ikke bare utmerket seg innenfor sitt fag – men har i tillegg vist et bredt samfunnsengasjement. De har engasjert seg i politikk, styreverv, etablering av andre bedrifter som E.C. Dahls Bryggeri og investering i venturebedrifter fra NTNU.

Kjeldsberg skal vise sitt samfunnsansvar gjennom lønnsom drift som trygger arbeidsplassene, gjennom etisk og ansvarlig forretningsdrift, og gjennom sponsing og støtte til ulike formål. Vi har gjennom flere år støttet de unge idrettstalentene Didrik Tønseth og Elias Bertheussen samt lokale foreninger og lag. Siden 2009 har Kjeldsberg vært festivalpartner for ISFiT, den internasjonale Studentfestivalen i Trondheim.

Kjeldsberg er medlem av NGBC. NGBC er en medlemsorganisasjon for bygg- og eiendom og har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. NGBC er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED