Samfunnsansvar

Menneskene som har ledet Kjeldsberg siden etableringen i 1856 har ikke bare utmerket seg innenfor sitt fag – men har i tillegg vist et bredt samfunnsengasjement. De har engasjert seg i politikk, styreverv, etablering av andre bedrifter som E.C. Dahls Bryggeri og investering i venturebedrifter fra NTNU.

Kjeldsberg skal vise sitt samfunnsansvar gjennom lønnsom drift som trygger arbeidsplassene, gjennom etisk og ansvarlig forretningsdrift, og gjennom sponsing og støtte til ulike formål. Vi har gjennom flere år støttet unge idrettstalenter, Kirkens Bymisjon samt lokale foreninger og lag. Siden 2009 har Kjeldsberg vært festivalpartner for ISFiT, den internasjonale Studentfestivalen i Trondheim.

Miljøpolicy

Bærekraft er ikke èn ting vi gjør, det gjennomsyrer vårt arbeid når vi bygger levende samfunn. R. Kjeldsberg skal ta et aktivt samfunnsansvar og bidra positivt til vårt nærmiljø. Dette innebærer at våre prosjekter skal gi en lav belastning på miljøet, håndterer fremtidens miljøutfordringer og tar hensyn til det biologiske mangfoldet. For å nå våre mål gjør vi blant annet følgende:

  • Byggeprosjektene våre BREEAM-sertifiseres
  • Eksisterende bygg kartlegges for BREEAM In Use
  • Virksomheten er Miljøfyrtårnsertifisert
  • Vi skal synliggjøre vår belastning på klima og miljø gjennom åpent klimaregnskap
  • I den grad det er mulig vil vi benytte gjenbruksmaterialer, og tilgjengeliggjøre egne overskudds- og ombruksmaterialer for andre
  • Vi samarbeider med relevante partnere for å dele våre erfaringer og styrke hverandre

Kjeldsberg er medlem av NGBC. NGBC er en medlemsorganisasjon for bygg- og eiendom og har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. NGBC er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED.

Miljøpolicy

Klimaregnskap

Linkedin R. Kjeldsberg AS

Facebook R. Kjeldsberg AS

Åpenhetsloven – årlig redegjørelse av aktsomhetsvurderinger og oppfølging av forespørsler
I samsvar med Åpenhetslovens regler, vil vi offentliggjøre en årlig redegjørelse av utførte aktsomhetsvurderinger på vår nettside. Vi vil i tillegg følge opp konkrete forespørsler som er fremmet med bakgrunn i Åpenhetsloven, og som gjelder informasjon knyttet til håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelsesrapport

Erklæring Innkjøpspolicy

Eventuelle henvendelser i denne sammenheng sendes til aapenhetsloven@kjeldsberg.no