Mens eiendomsutvikling tidligere var preget av en viss forutsigbarhet, endres premissene i dag kontinuerlig. Jus, økonomi, arkitektur, materialvalg og byggtekniske løsninger ligger fortsatt i bunnen, men i tillegg kommer en rekke nye forhold med full tyngde: Gjenbruk og sirkulærøkonomi. God helse og sunn livsstil. Infrastruktur og synergieffekter. Levetid, klima-endringer og avfallshåndtering. Tilrettelegging for samarbeid og innovasjon. Og mye mer.

Konsekvensen er at vi i dag legger langt større vekt på idé-, konsept- og utviklingsfasen. For å sikre at fleksibilitet og muligheten for forandring også blir integrert i forarbeidet.

Kjeldsberg har lang erfaring som utvikler, eier og utleier av eiendom. I en årrekke har vi skaffet oss kunnskap som har gjort oss dyktigere, modigere og flinkere til å ta høyde for det som kanskje kan komme. Åpenhet, kreativitet og innovasjon ligger dypt i vårt DNA – sammen med ydmykhet.