Byutvikling

Byutvikling

Vi skal være best på å utvikle levende destinasjoner tilrettelagt for innovasjon, aktivitet og økt livskvalitet

Gode hoder <br />tenker best sammen

Gode hoder
tenker best sammen

Byen vår er i endring og vi vil være med å påvirke endringene

Lokaler tilpasset <br />virksomhetsområde

Lokaler tilpasset
virksomhetsområde

Vi er levende opptatt av å finne løsninger som er tilpasset kundens behov

Eiendomsforvalting

Eiendomsforvalting

Vi bidrar til å øke eiendommens verdi gjennom rasjonell og profesjonell forvaltning

Eiendomsutvikling

Fornyelse har alltid vært et kjennetegn ved Kjeldsbergs aktivitet. Vi ligger i front både innenfor byutvikling og i bruk av nye teknologiske løsninger i bygg.

Eiendomsutvikling

Om R.Kjeldsberg

Det startet med en enkel kolonialbutikk etablert av Rasmus F. Kjeldsberg i 1856.

Om R.Kjeldsberg

Historien om R. Kjeldsberg handler først og fremst om godt eierskap og tydelig lederskap gjennom mange år. Etter hvert som samfunnet rundt oss har endret seg, har både eiere og ledere vist god evne til tilpasning. Fornyelse, nytenking og en ukuelig tro på fremtiden har skapt det eiendomsselskapet som i dag setter sitt preg på Trondheim og Midt-Norge.