Byutvikling

Byutvikling

Levende destinasjoner tilrettelagt for innovasjon, aktivitet og økt livskvalitet

Gode hoder <br />tenker best sammen

Gode hoder
tenker best sammen

Byen vår er i endring, og vi er med å påvirker endringene

Lokaler tilpasset <br />virksomhetsområde

Lokaler tilpasset
virksomhetsområde

Vi finner løsninger som er tilpasset kundenes behov

Eiendomsforvalting

Eiendomsforvalting

Profesjonell forvaltning øker verdien av eiendom

Kjeldsberg Dialog

Gjennom å lytte, forstår vi leietakers behov. Ved å snakke sammen, løser vi utfordringene. Dette er hovedtanken bak vårt utleiekonsept Kjeldsberg Dialog.

Kjeldsberg Dialog

Byutvikling

God byutvikling handler om å legge stadig bedre til rette for at alle som jobber og bor i byen, skal få et bedre liv. Sentrale stikkord er helhet, miljø og fremtidsfokus.

Byutvikling

Historien om R. Kjeldsberg handler først og fremst om godt eierskap og tydelig lederskap gjennom mange år. Etter hvert som samfunnet rundt oss har endret seg, har både eiere og ledere vist god evne til tilpasning. Fornyelse, nytenking og en ukuelig tro på fremtiden har skapt det eiendomsselskapet som i dag setter sitt preg på Trondheim og Midt-Norge.