Historien om R. Kjeldsberg handler først og fremst om godt eierskap og tydelig lederskap gjennom mange år. Etter hvert som samfunnet rundt oss har endret seg, har både eiere og ledere vist god evne til tilpasning. Fornyelse, nytenking og en ukuelig tro på fremtiden har skapt det eiendomsselskapet som i dag setter sitt preg på Trondheim og Midt-Norge.