Solsiden – fra by-ørken til by-oase

Kjeldsbergs første virkelig store byutviklingsprosjekt var Nedre Elvehavn i Trondheim. Utgangspunktet var et nedlagt verftsområde på «feil» side av Nidelven. Frem til midten av 1980-årene fullt av aktivitet og mennesker i jobb ved Trondhjems Mekaniske Værksted og Ørens mekaniske Værksted. Tidlig på 90-tallet en byørken med rustne kraner og forlatte murbygninger.

Utfordringen var å gjøre området til en levende bydel for nettopp trivsel og blomstring – som arbeidsplass, hjem og til og fra-område. 24 år seinere var alle skeptikernes ord gjort til skamme, og i dag er Nedre Elvehavn Trondheims mest aktive og attraktive bydel. Med populære spisesteder. Arenaer for kunst og kultur. Særpregede og svært populære boligkvartaler som Dokkgata. Et veldrevet kjøpesenter. Småbåthavn. Egen blomsterbru fra bysiden. Og forretningsbygg med spennende arbeidsplasser.

I all beskjedenhet – R. Kjeldsberg spilte en sentral rolle i arbeidet med å transformere det tidligere verftsområdet til 1 200 boliger, 130 000 kvadratmeter variert næringsareal, parker, kulturinstitusjoner og gode byrom.