God byutvikling handler dypest sett om respekt for mennesker. Om å legge stadig bedre til rette for at alle som jobber og bor i byen, skal få et bedre liv. Grønnere. Tryggere. Enklere. Penere. Mer energieffektivt. Gjerne også skape noe helt nytt – når det passer. I det hele tatt bidra til at byen blir stadig bedre å bo, leve og arbeide i for alle. Litt av en oppgave. Og litt av et ansvar å ta på seg.

Men hva er gode byområder for mennesker? Egentlig! Hva skal til for at folk skal trives, blomstre og utvikle seg? Der de jobber, der de bor og på veien til og fra. Det er disse spørsmålene vi i R. Kjeldsberg jobber for å finne best mulig svar på. Og så gjør vi alt vi kan for å virkeliggjøre svarene vi finner – i de byområdene vi får anledning til å være med og utvikle.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og fornye oss i takt med tiden og mulighetene som dukker opp innen arkitektur og teknologi – og vi har fått en god del erfaring etter hvert.