Et gjennomgående trekk ved Kjeldsbergs mer enn 164 år lange historie har vært vilje til forandring og fornyelse kombinert med en grunnleggende respekt for et felles verdifundament.

Kjeldsbergs lille gule handler først og fremst om det siste; altså om verdiene som styrer de valgene vi gjør i hverdagen. Og så handler det litt om filosofien vår; viljen til å gripe mulighetene som byr seg – uten å gå på akkord med verdifundamentet. Dette er en suksessformel Kjeldsberg skal følge også i fremtiden. Ansvaret ligger på hver og en av oss.

God lesing!

Ole Petter Bjørseth
Adm.dir.

Solid, Langsiktig & Profesjonell

Vår visjon Kjeldsberg skal oppleves som den beste eiendomsutvikler og -forvalter i Midt-Norge.

Alt vi gjør, betyr selvfølgelig noe for hvordan vi blir oppfattet. Men det er i våre personlige møter med kunden – ansikt til ansikt eller i telefonen – de største slagene står. Så sårbare er vi, og så viktig er du.

Vår misjon Kjeldsberg skal gi positive bidrag til samfunnet, bidra til å skape merverdier for våre kunder, og gi lønnsomhet for selskapet.

Didrik

Forandring og fornyelse

Et kjennetegn ved bedrifter som overlever gjennom generasjoner, er en unik evne og vilje til fornyelse kombinert med en brennende tro på fremtiden.

Ved hver korsvei i historien har Kjeldsbergs eiere vært rede til å forandre og fornye gjennom å overføre ressurser, arbeidskraft og kapital til nye, markedstilpassede oppgaver som har gitt bedre lønnsomhet.

Dette er en filosofi som er like aktuell i dag.

Veien er målet, og målet er veien

Vi skal ha fornøyde kunder, som ønsker å fornye sitt kundeforhold med Kjeldsberg

Vi skal ha kompetente og engasjerte medarbeidere med gjennomføringsevne og gjennomføringskraft

Vi skal bygge fremtidsrettede bygg for fremtidens virksomheter

Fine ord er lite verdt hvis de ikke er synlige i det vi gjør

Pålitelig Vi skal være til å stole på – i enhver sammenheng! Det handler om redelighet, integritet, ryddighet og rettferdighet. Ikke bare i forhold til våre kunder, men også i forhold til samarbeidspartnere og kolleger.

Kompetent Vår kompetanse er summen av alt vi kan. Vår evne til å analysere, beslutte og gjennomføre. Til å bygge relasjoner og kommunisere. Det er denne kompetansen kundene våre kjøper, og som vi må utvikle og styrke. Derfor skal hver og en av oss ha sine egne mål som skal revurderes årlig gjennom medarbeidersamtaler.

Engasjert Vi skal ta et helhetlig ansvar. Vi skal være oppriktig interessert i våre kunders virksomhet og følge opp våre løfter både til kunder og kolleger. Og så skal vi engasjere og begeistre med valg av arkitektur i våre prosjekter.

Verdiskapende Både våre kunder og eiere skal oppleve all vår aktivitet, våre tjenester og våre produkter som verdiøkende.

Slik gjør vi det hos Kjeldsberg

Holdninger Høflighet er en forutsetning for dialog, og uten dialog er det vanskelig å finne konstruktive løsninger. Derfor er vi alltid høflige og imøtekommende både mot kollegaer og kunder. Og derfor snakker vi alltid med hverandre og aldri om hverandre.

Motivasjon Det er den enkeltes ansvar å skaffe seg tilstrekkelig informasjon, men et lederansvar å organisere dette på en god måte. Gjennom medarbeidersamtaler, gruppemøter og personalmøter skal alle ha anledning til å bli hørt, komme med innspill og bli tatt på alvor.

Fokus Når hver medarbeider holder fokus på sine ansvarsområder og arbeidsoppgaver, opprettholdes fremdrift og effektivitet. Sånn er det bare.

1856

Familiebedriften Kjeldsberg har eksistert i nærmere 165 år og fremstår som mer livskraftig og ekspansiv enn noensinne. Det er i seg selv unikt.

Gjennom fem generasjoner har markedskunnskap, endringsvilje og tilpasningsevne vært rettesnor for de retningsvalg man har gjort.

Gammelbutikken inne

Et godt omdømme er gull verdt

I dag er det eiendomsutvikling som er konsernets største satsningsområde, og på Sluppen utenfor Trondheim er vi godt i gang med å få til noe stort. Her, som i alt annet vi har gjort og gjør, ligger våre verdier og vår grunnleggende filosofi om forandring for forbedring i bunnen.

Kjeldsberg er et sterkt merkenavn med et godt omdømme. Et fortsatt godt omdømme er avhengig av hver medarbeiders daglige innsats og opptreden, uansett stilling.