Vår visjon Levende samfunn. For og av mennesker.

Vår misjon Kjeldsberg skal gi positive bidrag til samfunnet, bidra til å skape merverdier for våre kunder, og gi lønnsomhet for selskapet.

R. Kjeldsberg skal ved å bygge på opparbeidet erfaring og trekke veksler på relevante miljøer bli unike på å bygge levende og bærekraftige samfunn, som realiserer økt livskvalitet – og som engasjerer og begeistrer.

Levende samfunn bygges for mennesker, av mennesker. Folk skal kjenne at det vi står for er verdifullt, meningsfullt og bra for alle fremtidige generasjoner. Ikke bare hus, ikke bare bygg, men gode livsvilkår for alt og alle. Alltid.

Livskvalitet på jobb og privat, på kontor og i privat bolig, på vei til kontoret, og på veien hjem. I fritiden. Vi skal bidra til at omgivelsene dine fungerer optimalt og gir deg overskudd.

R. Kjeldsberg sin posisjon skal være samfunnsbygger.

Våre verdier: Bry deg – Tenk nytt – Sett spor

Et gjennomgående trekk ved Kjeldsbergs mer enn 166 år lange historie har vært vilje til forandring og fornyelse kombinert med en grunnleggende respekt for et felles verdifundament.

Våre verdier handler først og fremst om det siste; altså om verdiene som styrer de valgene vi gjør i hverdagen. Så handler det også om filosofien vår; viljen til å gripe mulighetene som byr seg – uten å gå på akkord med verdifundamentet. Dette er en suksessformel R.Kjeldsberg skal følge også i fremtiden. Ansvaret ligger på hver og en av oss.

Bry deg: Det handler om å se hele mennesket. Hver og èn, i samspill med hverandre og livene vi lever. Med interesse for folk og samfunn kan vi virkelig forstå sammenhenger, ambisjoner og behov. Nysgjerrighet åpner relasjoner. Engasjement driver interesse. Vi får energi av samskapning. Det er i møter mellom mennesker ting skjer. Vi skaper sterke, kompetente individer for å skape trygghet og tillit til hverandre. Ved å bry deg bygger du bro. Mellom mennesker.

Tenk nytt: Verden er full av muligheter for den som ser etter dem. Vi vet at gårdagens løsninger kanskje ikke er relevante i morgen. Vi stiller spørsmål, vrir, vender, tar føringen, og er ofte først ute. Kompetanse er ferskvare. Nøkkelen handler om å forstå mennesker, både eksisterende og nye behov. Sett i sammenheng med planeten vi bor på. Energi er liv. Engasjement bygger lag. Kreativitet og begeistring smitter. Nye tanker oppstår når kloke hoder slår seg sammen. Åpenhet og raushet er smart. Det er der mulighetene ligger.

Sett spor: Vi erkjenner at vårt oppdrag handler om noe mer enn å bygge hus. Vi leter etter sammenhenger som driver samfunn fremover og skaper liv i mellomrommene mellom husene, også for generasjonene som kommer etter oss. Vi skal bidra med vår del av utviklingen av produkter og tjenester som leverer på det langsiktige målbildet. Vi skal tenke oss om på vegne av naturen, folk og forretning med fokus på en trippel bunnlinje. Vi ønsker at folk skal merke at vi har vært her. I hverdagen, gjennom de relasjonene vi bygger, og på lang sikt. Gjennom å skape varige verdier. Verdibasert. Bærekraftig. Meningsfylt. Da setter vi spor vi er stolte av, og du skal oppleve at vi har vært der.