Fra E C Dahls bryggeri til Bryggeribyen E.C. Dahls

Etter Erich Christian Dahl sin død ble bryggerivirksomheten videreført av Rasmus Flor Kjeldsberg, Olaus Krabbe Lysholm, Jacob Finne og Sverre Klingenberg i 1889. E.C. Dahls Bryggeri ble i 1966 slått sammen med Aktiebryggeriet i Trondhjem. I perioden 1969 til 1983 ble bryggerivirksomheten flyttet til Aktiebryggeriet i Trondhjem sine lokaler i Strandveien på Lade. I dag brygges det fortsatt E.C. Dahls øl i de ærverdige bryggerilokalene i Strandveien, men en god del av virksomheten er flyttet til Østlandet. Det gjør at mange av de gamle industri- og lagerlokalene er fraflyttet, og området er klart for transformasjon.

I 2019 kjøpte R. Kjeldsberg, Heimdal Bolig og NorgesGruppen bryggeriområdet av Carlsberg, og planen er å utvikle området med boliger og næring.

At R. Kjeldsberg nå har rettet blikket mot det gamle bryggeriområdet hvor EC Dahls bryggeri lå, betyr ikke at vi slipper taket i Sluppen. Men når vi fikk muligheten, kunne vi jo ikke si nei. Området er ikke Nedre Elvehavn, og definitivt ikke Sluppen. Men du verden så mange andre muligheter som åpner seg for R. Kjeldsberg til å sette sitt DNA på nok et område i Trondheim sentrum. Og nettopp derfor er dette noe vi virkelig gleder oss til å ta fatt på.