Ved å forandre bydeler som Nedre Elvehavn og Sluppen, bidrar R. Kjeldsberg AS til en fornyelse av Trondheim. Fornyelse har alltid vært et kjennetegn ved Kjeldsbergs aktivitet – og slik skal det fortsette å være. Vi skal ligge i front både innenfor byutvikling og i bruk av nye teknologiske løsninger i bygg.