Teknologihuset er et moderne kontorbygg med fleksible innredningsmuligheter

Bygget har fem etasjer og kjeller. I første etasje er det fellesarealer for alle leietakere. De øvrige etasjene er rene kontorarealer.

De fleksible lokalene har en god standard og kan tilpasses leietakers ønsker og behov.

I byggets øverste etasje ligger kontorhotellet SpaceWork. Du kan lese mer om SpaceWork her.

    Noen av våre gjester