Teknologihuset er et moderne kontorbygg med fleksible innredningsmuligheter

Bygget har fem etasjer og kjeller. I første etasje er det fellesarealer for alle leietakere. De øvrige etasjene er rene kontorarealer. Bygget er koblet sammen med UThuset gjennom et felles trapperom.

De fleksible lokalene har en god standard og kan tilpasses leietakers ønsker og behov.

I byggets øverste etasje ligger kontorhotellet SpaceWork, hvor det er ledig kapasitet. Du kan lese mer om SpaceWork her.

    Noen av våre gjester