Med sin særegne arkitektur og stålgrå fasade er Stålgården Sør godt synlig fra Trondheims hovedinnfartsåre fra sør. Dette er et areal- og energieffektivt kontorbygg i seks etasjer med fleksible tekniske systemer og kontorløsninger. Enova har gitt støtte til bygget som «forbildebygg lavenergi».

Sokkeletasjen brukes i dag som lager og til noe produksjon. Kjelleren rommer bil- og sykkelparkering samt felles garderober og dusj. Byggets kantine ligger i femte etasje, og i sjette etasje mot sør er det anlagt takterrasse.

 

    Noen av våre gjester