Stålgården Nord stod ferdig i juni 2015.  I november samme år ble bygget tildelt Eiendomsprisen 2015 for Midt-Norge i sterk konkurranse med bygget på den beste tomta i by’n. Bygget er oppført over åtte plan, og sammen med Stålgården Sør skiller denne bygningen seg ut med et særpreget arkitektonisk uttrykk – godt synlig fra Trondheims hovedinnfartsåre fra sør.

Kontoretasjene er planlagt med tanke på stor fleksibilitet for leietakerne. Sentralt i bygget ligger en gjennomgående glass-seksjon, som gir gode dagslysforhold i alle lokaler. På laveste bakkeplan ligger restaurant, flere møterom, trimrom og store garderober med dusjer, låsbare skap, klestørk og håndkleservice. I kjelleretasjen er det bil- og sykkelparkering med vaskemuligheter for sykler.

Stålgården Nord har fått støtte fra Enova som passivhus – energiklasse A, og som innovasjonsprosjekt på grunn av utstrakt bruk av termodekke.

Det er montert ladestasjoner for el-biler både i garasjen og utvendig ved bygget.

    Noen av våre gjester