Sluppenvegen 3 er spesielt tilpasset behovene til Falck Redning. Anlegget består av flere bygninger oppført over tid. Ut mot Sluppenvegen ligger hovedbygget, som består av en kontorfløy over to plan og en verkstedsfløy. Lagerlokalene ligger i et eget bygg på eiendommen.

    Noen av våre gjester