Sluppenveien 23 – Alo

Mot slutten av 2022 skal det ferdigstilles et nytt næringsbygg på tomta til Uthuset. Alo er et bygg som utføres med bærekraftige løsninger slik at det skal leve i godt over hundre år. Bygget skal BREEAM sertifiseres på høyeste nivå (Outstanding). Det planlegges for god helse, og vil bygget vil være det første med WELL sertifisering i Trondheim.

Alo blir i hovedsak et kontorbygg, men på bakkenivå tilrettelegges det for utadrettet virksomhet for godt gateliv. Bygget planlegges med fleksible løsninger som er lett å tilpasse etter ulike behov. Bygget vil ha en forbindelse via gangbroer til Sluppenvegen 25, hvor det i dag bla. finnes et kontorhotell. Bygget blir på i overkant av 15.000 kvm BTA, fordelt over 7 plan og P-kjeller.