Sluppenveien 23 – Alo

ALO vil være det første kontorbygget i Norge som er dobbeltsertifisert med miljøstandardene Well Gold og Breeam Outstanding. Well og Breeam er verdens to ledende standarder for sertifisering av bygg for bærekraft og helse. Ved å dobbelt sertifisere ALO ønsker vi å etablere et nytt nivå for kontorarbeidsplasser i Norge. Selv med Covid-19 vil det være behov for en arbeidsplass hvor selskaper kan bygge kultur, være kreative sammen, jobbe sammen om prosjekter og invitere inn kunder og andre samarbeids-partnere. ALO skal også bygges etter standarden Paris Proof Breeam, som innebærer at det bygges i henhold til de kriterier som er viktigst for å redusere klimafotavtrykket.

Arkitektur og kvalitet er viktig for oss. Nye prosjekter som vi utvikler skal ha sin særegne arkitektur. Arkitekturen skal bidra til at brukerne av bygget er stolte av sin arbeidsplass og ønsker å invitere kunder og andre samarbeidspartnere «hjem» til seg. Når de trer inn i bygget så er det viktig at de får en «wow» opplevelse. Stålgården og Lysgården har sine atrium og det har vi videreført til ALO. Et atrium bidrar til at de som jobber i bygget får godt med dagslys og bidrar til trivsel og produktivitet. Derfor er også navnet på bygget passende – ALO – som betyr å gjødsle.

ALO blir 7 etasjer og blir til nå det høyeste bygget på Sluppen, men det er et potensial til å bygge enda høyere på Sluppen. Bygget vil inneholde 7 fleksible etasjer, innendørs sykkelparkering, garderober med håndkleservice og en personalrestaurant.

Alo Prospekt