Det bestående bygget i Sluppenveien 23 skal videreutvikles og erstattes med et nybygg

Tomten er ferdig regulert for et kontorbygg på ca 9.600 kvm BTA med 5 etasjer over bakken. Foreløpige planer viser kontorarealer med effektive planløsninger rundt et atrium. Dette sikrer godt dagslys uavhengig om det innredes med åpne løsninger eller cellekontorer. Planløsningene tilpasses ulik størrelse på leieforholdene. Hvert plan er på ca 1.560 kvm BTA.

Nybygget vil bygges inntil Sluppenvegen 25 og henge sammen med dette. Disse byggene vil derfor ha felles servicefunksjoner på bakkeplan noe som bidrar til høy arealeffektivitet. I kjelleren vil det være parkering samt tekniske rom.