Folia er et moderne kontorbygg i fem etasjer, opprinnelig fra 1986, men påbygd og totalrehabilitert i 2014. Bygget har fleksible tekniske systemer som kan tilpasses ulike kontorløsninger. Kjelleren inneholder felles sykkelparkering med sykkeldusj, garderober og lager. Første etasje inneholder blant annet kantine og kafé.

Kontorarealene blir ledig medio 2023 da nåværende leietaker flytter til Alo.

Folia Prospekt

    Noen av våre gjester