Kjeldsberg Økonomiservice AS tilbyr kontraktsforvaltning og regnskapstjenester for eiendomsselskaper, borettslag og sameier

Vi har erfarne medarbeidere – flere av disse er autoriserte regnskapsførere. Vi tilbyr kvalifisert rådgivning innenfor både regnskap, skatt og avgift.

Regnskapstjenester

Vi tilbyr løpende regnskapsføring og periodisk rapportering i tråd med god regnskapsføringsskikk. Våre tjenester omfatter blant annet

 • merverdiavgiftshåndtering
 • oppfølging av justeringspliktige byggetiltak
 • prosjektregnskap
 • budsjettering
 • ligningsoppgaver
 • årsregnskap
 • konsernregnskap/konsolidering
 • lønn
 • rådgivning

Vi kan også bistå i forbindelse med stiftelse av selskap, kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse, fisjon og fusjon, avvikling av selskap med mer.

Kontraktsforvaltning

En av de viktigste faktorene for et eiendomsselskap er å følge opp leiekontraktene og sikre at husleie blir fakturert og innbetalt i henhold til kontrakt. Vi tilbyr blant annet

 • fakturering av husleie og purring
 • oppfølging av garantier og opsjoner
 • oversikt over eiendommens leietakere samt utleide og ledige arealer

Camilla Strømhaug, Siv Skaare, Kirsti Bjørk, Kjell Ivar Gabrielsen og Mona Iren Lauvmo