Næring

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS tilbyr forvaltnings-løsninger som er tilpasset den enkeltes behov

Våre ansatte har solid kunnskap og lang erfaring innen administrasjon, økonomi, drift og vedlikehold av næringseiendommer. Vi har en egen avdeling med spesialkompetanse på blant annet varme, ventilasjon og brannvernarbeid. Våre tjenester omfatter

  • daglig drift og vedlikehold
  • vaktmestertjenester
  • prosjektledelse og byggelederfunksjon ved ombygginger
  • vinter- og sommervedlikehold
  • drift- og tilsyn av tekniske anlegg
  • energioppfølging
  • vedlikeholdsplanlegging
  • administrering av felleskostnader
  • leietakeradministrasjon