Bolig

Drift- og forvaltningsløsninger som skaper trygghet hos eierne og trivsel for leietakerne. Kjeldsberg Økonomiservice AS vil bidra til å øke eiendommens verdi gjennom rasjonell og profesjonell forvaltning.


FORVALTNINGSTJENESTER

Vi tilbyr forvaltningstjenester for borettslag, sameier og velforeninger. Dette omfatter blant annet

  • etablering og stifting av borettslag, sameier og velforeninger – med fokus på tett dialog i tidlig fase for å sikre god kvalitet og rask levering av nødvendige tjenester fra utbygger og megler
  • oppfølging av beboere og styrer
  • utfakturering og innkreving av felleskostnader samt fakturabehandling
  • utarbeidelse av regnskap og budsjett
  • planlegging og deltakelse på årsmøter

God service, personlig oppfølging og tilgjengelighet er en selvfølge for oss, og hver enkelt enhet får en dedikert forvalter og regnskapsfører.

VAKTMESTERTJENESTER

Driftsavdelingen tilbyr teknisk drift for borettslag og sameier. Kontinuerlig oppfølging og vedlikehold sikrer at eiendommens verdi opprettholdes. Tjenesten omfatter

  • vaktmestertjenester
  • vintervedlikehold
  • sommervedlikehold
  • tilsyn med tekniske anlegg og brannvernarbeid
  • vedlikeholdsplanlegging