Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS er en av Midt-Norges største eiendomsforvaltere

Vi leverer drift- og forvaltningsløsninger som skaper trygghet hos eierne og trivsel for leietakerne.

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS vil bidra til å øke eiendommens verdi gjennom rasjonell og profesjonell forvaltning. Våre tjenester kjennetegnes av kompetanse, kvalitet og gjennomføringsevne.