Sluppenvegen 21 er en meget godt eksponert utviklingseiendom lengst nord på Kjeldsbergs eiendom på Sluppen, på motsatt side av Omkjøringsveien fra Siemens.

Eiendommen er regulert for 12.000 kvm BRA og reguleringen åpner for bygging av høyhus inntil 18 etasjer. Tomta er på 5.495 kvm.