Sluppen Bydelssenter vil ligge sentralt plassert ved en planlagt rundkjøring i Sluppenvegen

Her blir det handelsaktivitet, servicetilbud og næringsvirksomhet i første og andre etasje, og kontorer og/eller boliger i de øvre etasjene. Bydelssenteret skal dekke behovet for nærhandel og service både for boligområdet og for kontorbyggene.

Første etasje vil bestå av ca. 8.000 kvm handel og service. Det blir ulike typer forretninger, blant annet en større dagligvarebutikk. Forretningene vil ha adkomst fra Sluppenvegen. Boligene i de øvre etasjene vil plasseres rundt et indre gårdsrom.